z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Kasy online- korzyści i ograniczenia

Kasy online- korzyści i ograniczenia

Kasy online — korzyści i ograniczenia.
Już od dwóch lat temat wdrożenia kas fiskalnych on-line stanowi ważną część działań Ministerstwa Finansów. Po długiej i skomplikowanej drodze legislacyjnej 3 kwietnia 2019 roku przez Prezydenta RP została podpisana ustawa nowelizująca rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Obecnie oczekuje ona na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Czym są wprowadzone zmiany?

Nowe prawo wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych, które połączone zostaną z siecią centralnego systemu teleinformatycznego. Dane z kas on-line w postaci e-paragonów będą magazynowane w bazie Krajowej Administracji Skarbowej (Centralne Repozytorium Kas) i monitorowane na bieżąco. Warto nadmienić, że będą to jedynie informacje księgowe niezawierające danych klienta. Fiskus wzorując się na rozwiązaniach wprowadzonych w takich państwach jak Węgry, Chorwacja czy Bułgaria, dzięki cyfrowej ewidencji sprzedaży zauważył szansę na walkę z szarą strefą, wzrost wpływów z podatku VAT, a także większe możliwości kontrolne i windykacyjne.

Czy muszę rezygnować z tradycyjnej kasy?

Znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem 1 maja 2019 roku, obowiązkiem posiadania kas online w pierwszej kolejności zostaną objęci przedsiębiorcy sektora paliwowego, oraz usługi wulkanizacyjne wraz z mechaniką pojazdową. Dla reszty grup przedsiębiorców obowiązek wymiany kas rozłożony został w czasie i zgodnie z nim korzystanie z tradycyjnych kas fiskalnych dopuszczone zostaje do czasu ich zużycia technicznego.

Dużym plusem dla przedsiębiorcy przechodzącego na kasę on-line jest możliwość odliczenia od należnego podatku 90% kwoty Netto zakupu kasy (przy tym nie więcej niż 700PLN). Na uwagę zasługuje również fakt dotychczasowego problematycznego przechowywania i archiwizowania tradycyjnych rolek z kas bez zapisu elektronicznego, nie wspominając o braku trwałości druku fiskalnego. Wszystkie te trudności rozwiązuje kasa fiskalna online, przy tym drukując dla klienta tradycyjne, papierowe potwierdzenie transakcji. Jak najszybsze wykorzystanie nowego typu rejestracji transakcji poprzez kasę on-line wiąże się również z ujednoliconym i znacznie uproszczonym obiegiem dokumentów księgowych, łatwiejszym prowadzeniem finansów firmy.

Więcej tutaj
index:Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach druk nr 2503