z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Podatniku, kiedy musisz wdrożyć kasy online

Podatniku, kiedy musisz wdrożyć kasy online

W świetle obowiązujących przepisów kasy online wejdą w życie, dla określonych grup podatników, w następujących- ZMIENIONYCH – terminach:

1 stycznia 2021 r. – dla podatników:
– świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
– sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z
węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

1 lipca 2021 r. – dla podatników świadczących usługi:
– fryzjerskie
– kosmetyczne
– kosmetologiczne
– budowlane
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
– prawnicze
– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 (DZ.U. 2020 poz. 1059).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby dostarczyć i wdrożyć kasę lub drukarkę fiskalną online.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.