z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Ważne zmiany dla podatników – warto przeczytać!

Ważne zmiany dla podatników – warto przeczytać!

W ostatnim czasie zostały wprowadzone zmiany, które są bardzo ważne dla podatników korzystających z urządzeń fiskalnych. Nowe regulacje zawierają szereg zmian, które odnoszą się bezpośrednio do Państwa jako podatników. Jako Państwa partner dostarczający i obsługujący systemy sprzedaży chcemy zwrócić uwagę na Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 oraz Ustawę z dnia 15 marca 2019.

Zalecamy dokładne przeanalizowanie zapisów tych dokumentów.

>> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf

>> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000820/O/D20190820.pdf

>> Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000675/O/D20190675.pdf

Jedną z istotnych zmian jest nowa matryca stawek podatkowych. Nowa matryca jest obowiązkowa dla wszystkich urządzeń fiskalnych – kas i drukarek on-line, z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, które zostały fiskalizowane od 1 maja 2019 r

Podatnicy, którzy nabywają kasę po 1 maja 2019.

Zgodnie z rozporządzeniem (§ 6.1, pkt 5) oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług będą funkcjonować w następujący sposób:

a) „A” – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) „B” – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) „C” – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) „D” – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) „E” – zwolnienie od podatku,
f) „F” i „G” – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
Podatnicy, którzy pracują na urządzeniach fiskalizowanych przed 1 maja 2019

Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług. W praktyce oznacza to, że wszyscy podatnicy od 1 sierpnia 2019 roku będą musieli prowadzić sprzedaż w oparciu o nową matrycę VAT.

Zmiana matrycy stawek Vat jest obowiązkiem podatnika, ale nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, aby przeprowadzić te zmiany.